Water systems

W

Water is een van de belangrijkste grondstoffen voor uw gewas. Bosman Van Zaal ontwikkelt en produceert watergeefsystemen voor uw vollegronds-, substraat- of containerteelt. Onze focus: een duurzaam gebruik van zowel water als energie.

Uw gewas heeft water nodig om te groeien. Maar water is schaars en kostbaar. Daarom wilt u het zo efficiënt en meest optimaal mogelijk inzetten. Bosman Van Zaal is gespecialiseerd in watergiften voor bedekte teelten. Onze irrigatie en wateropslagsystemen komt u overal ter wereld tegen. Of het nu gaat om watersilo's, druppelaars, vernevelaars, desinfectie- en hercirculatie systemen of eb- en vloedsystemen. H2ollandWater is een aparte productgroep en wil een bijdragen leveren aan oplossingen voor inefficiënt water- en meststoffengebruik, zo is ondermeer de succesvolle Cyclone ontwikkeld en geintroduceerd. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de watergeefsystemen van Bosman Van Zaal?  Check hieronder de diverse producten en projecten of neem contact op voor een kennismaking.

onze Water systems producten

  • Water storage & silos
  • Fertigation systems
  • Misting systems
  • Disinfection & recirculation systems
  • Water treatment
  • Roof sprinklers
  • Custom-made solutions