Nieuws

Ben van der Heide versterkt team: Chief Sales Officer

24 juni 2020

Onlangs is Ben van der Heide in dienst getreden bij Bosman Van Zaal als Chief Sales Officer. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het leiden van onze verkooporganisatie en voor het behalen van onze groeidoelstellingen. Dat doet hij samen met Manager Sales & Marketing Ronaldt Thoen

Ben is een gedreven tuinbouwman, die internationaal veel ervaring heeft opgedaan. Hij heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen, zoals vertical farming, klimaatcontainers en andere innovaties. Ontwikkelingen die bepalend zijn voor onze toekomst. Wij zijn erg blij met de komst van Ben als Chief Sales Officer, want onze organisatie groeit langzaam maar gestaag. Projecten vereisen meer aandacht vanwege complexere (teelt)technieken en wij willen voor 100% voldoen aan onze kwaliteitsstrategie. Daar mag niets aan mankeren. Ben is bereikbaar via b.vanderheide@bosmanvanzaal.com of +31 (0)6 5025 1324.

Contact
Scroll to top
Houd mij op de hoogte