Nieuws

Bodemenergiesystemen: Interview met Gerben

2 april 2020

Een BRL6000-21 certificaat geeft Bosman Van Zaal de bevoegdheid om het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen te ontwerpen en te installeren. Het doel van de overheid is om middels deze verplichte certificering de kwaliteit van de bodemenergiesystemen in Nederland te kunnen waarborgen. Met zo'n certificaat wordt voorkomen dat er door jan en alleman zomaar wat wordt ‘aangeklooid’. "Er dient zorgvuldig met de bodem en het grondwater te worden omgegaan om ongewenste effecten te voorkomen." Ing. Gerben van der Knaap is werkzaam op de afdeling Klimaatinstallaties bij Bosman Van Zaal en legt uit.

Wat zijn bodemenergiesystemen?

Bodemenergie is opslag van warmte en koude in de bodem tot een diepte van circa 200 meter. Dit kunnen open en gesloten systemen zijn. Bij open systemen wordt grondwater opgepompt uit de ene bron. Dit wordt geleidt door een bovengrondse warmtewisselaar voor warmte/koude-overdracht. Vervolgens wordt het weer in de andere ondergrondse bron geïnjecteerd. Zie de illustratie. De stromingsrichting verandert meestal twee keer per jaar, dus van koude naar warme bron en vice versa. Met open systemen kunnen grote vermogens worden geleverd. Hierdoor zijn ze interessant zijn voor bepaalde tuinbouwbedrijven. Bij gesloten systemen vindt geen verplaatsing van grondwater plaats, maar warmte/koude-overdracht via slanglussen die in de bodem zijn aangebracht. De zogenaamde bodemwisselaars. Het te leveren vermogen is beperkt, waardoor dit veel wordt toegepast bij woningen en kleinere utiliteitsgebouwen.

Bodemenergiesystemen

Warmte/koude-bodemenergiesysteem

Wat maakt een bodemenergiesysteem duurzaam?

Een bodemenergiesysteem is duurzaam, omdat je de zonnewarmte die je in de zomer oogst in de bodem kunt opslaan. Diezelfde warmte kun je in de winter weer gebruiken om de kas te verwarmen met de warmtepomp. De koude die hierbij vrijkomt stop je weer terug in de bodem. Dit komt in de zomer weer van pas om de kas te koelen c.q. warmte te oogsten. Deze manier van lange termijn opslag zorgt er dus voor dat er zo weinig mogelijk (rest)energie wordt weggegooid. Dit lijdt tot  een aanzienlijke vermindering van het primaire energieverbruik ten opzichte van het traditionele verwarmen en koelen. Daarbij worden bodemenergiesystemen bijna altijd gecombineerd met een warmtepompsysteem. Hierdoor is het mogelijk om ‘van het gas af’ te gaan, want alles is dan immers elektrisch.

Welke bodemenergiesystemen zijn gerealiseerd?

Bosman Van Zaal beschikt over een eigen bodemenergiesysteem om haar pand te verwarmen en te koelen. Het pand wordt in de winter verwarmd door de warmtepompen. De (rest)koude die de warmtepompen op dat moment produceren, wordt in de bodem opgeslagen. Deze wordt in de zomer gebruikt om de kantoren te koelen. Ook bij verschillende klanten heeft Bosman Van Zaal bodemenergiesystemen geplaatst. Zoals bij Van der Hoorn Orchideeën in Ter Aar en bij GreenBalanz in Kudelstaart. Hierdoor kunnen deze kwekers telen in een Kas Zonder Gas.

Bodemenergiesystemen: Technische ruimte

Technische ruimte Bosman Van Zaal

Interesse in een duurzame klimaatinstallatie voor uw gewasproductiefaciliteit? Vraag dan een offerte aan!

Contact
Scroll to top
Houd mij op de hoogte