Nieuws

Covid-19: Officiële bedrijfsverklaring & maatregelen

13 maart 2020

Bosman Van Zaal is internationaal actief en uiteraard zijn onze klanten geïnteresseerd in de maatregelen die wij hebben genomen om de besmetting en verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de Nederlandse nationale instantie die verantwoordelijk is voor het verstrekken van actuele informatie over overheidsmaatregelen en -adviezen over Covid-19 aan het publiek en het bedrijfsleven.

Bosman Van Zaal, Montera Techniek en Crea-Tech International zullen dit advies opvolgen en staan in contact met alle betrokken instanties. Wij hebben een toegewijd team opgezet dat verantwoordelijk is voor het verzamelen en verspreiden van de relevante informatie onder onze medewerkers. Zij zorgen voor een juiste opvolging van de overheidsmaatregelen. Op dit moment worden er geen aanvullende maatregelen geadviseerd aan Bosman Van Zaal en dochterondernemingen. Als dat wel het geval is, zullen wij deze adviezen uiteraard direct opvolgen en onze medewerkers en partners informeren over de gevolgen.

Covid-19 protocol

Verder hebben we een ingrijpend bedrijfs-Covid-19 protocol geïmplementeerd dat strenger is dan de RIVM-adviezen en -maatregelen. Omdat we een internationaal actief bedrijf zijn, doen we ons uiterste best om onze medewerkers en klanten te beschermen. Naast de RIVM adviezen en -maatregelen op het gebied van hygiëne en dergelijke, volgen wij onder andere actief de verblijfplaats van onze medewerkers. Wij staan niet toe dat onze medewerkers naar internationaal erkende risicogebieden/landen reizen. We beperken het reizen naar alleen noodzakelijke doeleinden. Medewerkers die de laatste weken (voor zakelijke of privédoeleinden) risicogebieden en landen hebben bezocht, mogen gedurende twee weken niet in ons pand aanwezig zijn. Onze medewerkers die vanuit huis kunnen werken, doen dat, terwijl onze productie en fabricage gewoon als normaal doorgaat.

Mocht dit nodig zijn, dan geven wij op onze website de laatste informatie over de actuele stand van zaken. En als er ook maar de geringste reden is om te vermoeden dat medewerkers besmet zijn, zullen wij al onze klanten die in contact zijn geweest met verdachte medewerkers direct op de hoogte stellen.

Contact
Scroll to top
Houd mij op de hoogte