Klimaatsystemen

Klimaat speelt een belangrijke rol in de productie en kwaliteit van uw gewas en de wens jaarrond te telen. Om de ideale omgeving te creëren zorgen we voor de perfecte, constante mix van verwarming, koeling, licht, CO2 en vochtgehalte, ongeacht extreme klimaatomstandigheden. Bovendien zijn onze installaties energiebesparend. Zo realiseerde we bijvoorbeeld de eerste Kas zonder Gas, in samenwerking met Wageningen Universiteit.

Soorten Klimaatsystemen

  • Boilers & Warmtepompen
  • Geothermische energie
  • Thermische zonnecollectoren
  • Mechanische koeling
  • Adiabatische koeling (Pad & Fan)
  • Luchtzuivering
  • ClimaPora (compleet semi-gesloten klimaatsysteem)
  • CO2-doseersystemen
  • Buffertanks
Scroll to top
Houd mij op de hoogte