Nieuws

LED-belichting voor de teelt van aardbeien

7 april 2022

Onlangs is bij kwekerij Van Dingenen in Beerse (B) een LED-belichtingsinstallatie in bedrijf gesteld in een kas voor de teelt van aardbeien. De engineering van het belichtingsproject met armaturen van MechaTronix en de elektrotechnische installatie, zijn uitgevoerd door Bosman Van Zaal.

Jaarrond-cultuur

LED-belichting voor de opkweek van aardbeien komt steeds vaker voor, zodat jaarrond geteeld kan worden. Er kan een keuze gemaakt worden voor een vervroegde en een verlate teelt, een winterteelt of een combinatie van beide. Tijdens de winterteelt wordt de dag verlengd tot 12 uur, zodat de teelt niet in winterrust gaat en er continu geoogst kan worden.

Dimmen van licht

De LED-belichting bij Van Dingenen is dimbaar. In de maanden met voldoende licht kan aangepast belicht worden, zodat de plant altijd een optimale lichthoeveelheid krijgt. Per groeifase kan gekozen worden voor meer of minder licht. En wanneer de energiekosten stijgen, kan er voor gekozen worden om het licht te dimmen om te besparen op energie.

Een goede balans tussen het juiste lichtspectrum voor belichting en de juiste intensiteit is zowel teelttechnisch als financieel van het allergrootste belang. Te weinig licht leidt al snel tot lagere productie, bloemabortie , kleinere vruchten en een moeilijkere plantbalans. Bij te veel licht nemen zowel investeringskosten als operationele kosten toe.

Veiligheid

Voor het beveiligen van de LED-installatie op overschrijding van importvermogen is de PLC van Bosman Van Zaal toegepast, in eigen beheer geprogrammeerd en bedoeld om de processen te beheersen. Bijvoorbeeld: als de WKK voor energieopwekking tijdens belichten uitvalt, zal de belichting direct uitgeschakeld worden door de PLC. Bij normaal bedrijf zal opstarten/afschakelen van de belichting stapsgewijs plaatsvinden, zodat spanningsschommelingen voorkomen worden.

Meer weten over onze elektrische installaties? Klik hier!

Contact
Scroll to top
Houd mij op de hoogte