Nieuws

Turnkey researchfaciliteit Bayer CropScience

5 maart 2018

In 2017 heeft Bosman Van Zaal een turnkey researchfaciliteit van 11.000 m² opgeleverd bij Bayer CropScience, Duitsland. Bayer is het derde grootste bedrijf ter wereld dat innovatieve producten voor de landbouw op de markt brengt en wil bijdragen aan een verhoging van de productiviteit van de agrarische economie. Hun doel is om sneller te groeien dan de markt. Voor hun uitdaging 'Hoe integreren we chemische en biologische gewasbescherming en zaden in de ontwikkeling van digitale en duurzame landbouw?' zijn ze een samenwerking aangegaan met Bosman Van Zaal.

Projectdefiniëring

Bayer CropScience behoort tot de drie grootste AgTech bedrijven ter wereld, daarom hebben zij zulke strenge eisen. Op het hoofdkwartier te Monheim, Duitsland, stonden zeer gedateerde faciliteiten. De opdracht is deze te vervangen door een state-of-the-art researchcentrum waarin onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen centraal uitgevoerd zal worden. Er moet gewerkt worden binnen het raamwerk van zeer strenge procedures voor wat betreft werkwijze en zeer hoge eisen ten aanzien van materiaalkeuze, die vastgelegd worden in zeer gedetailleerde contracten. Er zal getest worden met 30 verschillende gewassen, en 40 verschillende ziekten en plagen.

Onderzoeksfaciliteit

Het researchcentrum van 11.000 m2 is gebaseerd op een Venlokas met 136 individueel regelbare afdelingen en werkruimtes. Elke afdeling beschikt over een eigen technische ruimte waarin het klimaat geregeld wordt. De warmte en koude voor het researchcentrum en kantoren wordt centraal duurzaam geproduceerd in het energiecentrum. Het project bevat een gecombineerde koude- en warmte opslagtank, een warmtepomp, luchtbehandelingskasten, koeling- en verwarmingsnetten, groeilicht, kweek (rol) tafels met automatische tafelwasser, klimaatregel- en procesbewakingscomputer, en scherminstallaties. De oplossingen van Bosman Van Zaal passen in strenge interne regels en procedures en voldoen aan bioveiligheidseisen vanwege gebruik van transgene planten. Het zal gebruikt worden door een groot aantal verschillende gebruiksgroepen: 60 werknemers.

Samenwerking onderaannemers

De complexiteit van het project, de strenge eisen en zeer strakke planning waar veel leveranciers en onderaannemers bij betrokken zijn vereisen een zeer professionele projectorganisatie. Bosman Van Zaal was 24/7 met eigen mensen op locatie, waardoor de opdrachtgever op tijd het researchcentrum in gebruik kan nemen.

Kennisoverdracht

Na het leveren van een project van deze complexiteit is overdracht van kennis van de gebruikte systemen een must. Tijdens de aanleg en ook bij oplevering zijn, in nauwe samenwerking tussen de technici van Bayer en Bosman Van Zaal, alle systemen uitgelegd zodat de volledige capaciteit van alle systemen kan worden benut. De honderden tekeningen en duizenden pagina's handleidingen zijn inzichtelijk gemaakt voor de gebruikers. En mocht er onverhoopt iets onverklaarbaars gebeuren, dan staat onze service 24/7 paraat.

Contact
Scroll to top
Houd mij op de hoogte